SYSTEM bIBLIOTECZNY
MATEUSZ

Służy do katalogowania różnych rodzajów materiałów bibliotecznych z zachowaniem standardu MARC21, rejestracji wypożyczeń, prowadzenia i utrzymywania centralnej bazy danych czytelników i jej placówkach filialnych, wspomagania innych operacji towarzyszących (np. przeprowadzanie skontrum, windykacji, oceny pracowniczej, obsługa czytelni, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, kwitariusza itp.). 

Ilość stacji roboczych (komputerów na których jest zainstalowany MATEUSZ) nie podlega ograniczeniom. Zwiększenie ilości komputerów w placówce z np. 1 do 1000 nie wymaga uiszczania ŻADNYCH OPŁAT! Jedna bardzo znacząca dla części uwaga (niestety pokutuje taki sposób myślenia). Jeżeli wg Państwa wyznacznikiem funkcjonalności, złożoności, wręcz oceną całego systemu jest jego cena, można ustalić dowolnie dużą kwotę, która utwierdzi Państwa w trafności wyboru.

W celu łatwiejszego dostosowania systemu do danej placówki bibliotecznej występują 4 jego rodzaje:

Katalogowanie

Do podstawowych cech, możliwości programu należą:
Pełna zgodność z formatem MARC21
Wprowadzanie i edycja opisów w szablonach dla różnych typów dokumentów. Do wyboru są następujące szablony: 

książka - poziom 1,
książka - poziom 2,
książka - poziom 3,
książka - poziom 4,
książka mówiona,
książka mówiona - wyższy poziom,
ebook,
ebook - wyższy poziom,
czasopismo,
film,

film - wyższy poziom,
CD/DVD audio,
CD/DVD audio - wyższy poziom,
program komputerowy,
program komputerowy - wyższy poziom,
artykuł, recenzja,
praca dyplomowa,
sztuka teatralna,
kartografia,

kartografia - wyższy poziom,
teledetekcja,
teledetekcja - wyższy poziom,
starodruki,
starodruki - wyższy poziom,
dokumenty normalizacyjne,
dokumenty normalizacyjne - wyższy poziom,
druk muzyczny,

druk muzyczny - wyższy poziom,
rękopis muzyczny,
rękopis muzyczny - wyższy poziom,
dokument dźwiękowy muzyczny,
dokument dźwiękowy muzyczny - wyższy poziom,
rekord wzorcowy KHW.

Przykładowe zrzuty ekranu

Garść informacji...

     Program jest przystosowany do procedur i zasad organizacyjnych stosowanych w sieci bibliotek publicznych (zastosowane rozszerzenia, umożliwiają stosowanie go w innych bibliotekach - koscielnych, szkolnych, pedagogicznych, uczelni wyższych). Opiera się na bazie danych formatu SQL. W każdej placówce użytkującej program można dowiązać do 100 baz rejestrujących różne rodzaje materiałów bibliotecznych. Przełączanie odbywa się automatycznie bez ingerencji operatora. Dzięki temu, program jest przygotowany na realizację np. zwrotów przez czytelników, pozycji wypożyczonych w innych placówkach.

Realizowane przez program założenia użytkowe umożliwiają:

W złożonych instalacjach MATEUSZ funkcjonuje, jako system rozproszony. Do jego poprawnej pracy nie jest konieczne utrzymywanie stałej łączności on line z serwerem głównej biblioteki sieci (wyjątkiem jest katalogowanie oraz operacje dokonywane na centralnej bazie opisów np. ich scalanie). Komputery pracujące w placówkach filialnych łączą się z centralnym serwerem poprzez łącza stałe lub modemowe z częstotliwością ustaloną przez administratora systemu. Podczas połączeń przesyłane są do centralnej bazy aktualizacje wpisów dokonanych od poprzedniego połączenia oraz pobierane aktualizacje wprowadzone w tym czasie przez inne placówki sieci. Taka organizacja systemu powoduje, że program może pracować w przypadku awarii połączenia internetowego (a w takiej sytuacji polegnie większość programów pracujących "na centralną bazę"), zaś jedynym skutkiem takiej awarii będzie czasowa niedostępność aktualizacji.
Oczywiście możliwa jest praca "na serwer centralny", jak również układ mieszany - gdzie placówki, pracują na serwery centralne a one dokonują synchronizacji danych pomiędzy sobą. Przyjęty układ zależy od wielu czynników, decydujące zazwyczaj są dwa - dzienna ilość wypożyczeń, (co za tym idzie odwiedzin w placówce) oraz jakość łącz spinających placówki. W tym miejscu mała uwaga, jeżeli występują przerwy w dostępie do internetu, to bez znaczenia jest deklarowana przez dostawcę przepustowość łącza (mało, która biblioteka korzysta z łącz o gwarantowanym minimalnym paśmie).

Podpis elektroniczny

System Biblioteczny MATEUSZ umożliwia wdrożenie podpisu elektronicznego - oświadczenia podpisywane przez czytelników będą przechowywane w formie zaszyfrowanych plików PDF. Umożliwia to m.in. łatwe usunięcie osób, które nie korzystały z biblioteki przez 5 lat.

Aplikacje na Androida

Oprócz aplikacji dla czytelnika, która umożliwia m.in. sprawdzenie stanu konta, prolongowanie pozycji, przechowywanie kart całej rodziny w formacie QrCode istnieje również aplikacja dla bibliotekarza. Aplikacja ta umożliwia przeprowadzenie skontrum, jak również sprawne ubytkowanie pozycji.

Sygnatury obrazkowe

Dla ksążek dziecięcych, oraz beletrystyki dla dorosłych umożliwiają szybsze i łątwiejsze dobranie lektury wg. interesującego gatunku.

KSIĄŻKA
do domu

Wszelkie zamówienie osoba dostarczająca widzi wraz z telefonami kontaktowymi na mapce - dzięki temu w łatwy sposób może wyznaczyć trasę.